fbpx

Pravidla soutěže „Tombola Yves Rocher“

Pravidla soutěže „Tombola Yves Rocher“

Úplná pravidla soutěže

„Tombola Yves Rocher“

Soutěžte o 60 cen v Tombole Yves Rocher

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je:

YVES ROCHER, spol. s r.o., se sídlem Vodičkova 746/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 43005608, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4763, www.yves-rocher.cz, facebook.com/YvesRocherCR (dále jen „Yves Rocher“ anebo „pořadatel“);

Soutěž je organizovaná společností Yves Rocher Česká republika, s. r. o. na webové stránce tombola.yves-rocher.cz

Pro řádný vstup do soutěže musí účastník před odesláním soutěžních odpovědí zadat svoji e-mailovou adresu.

 1. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 18. 3. 2019 0:00 hodin do 14. 4. 2019 23:59 hodin (dále jen „doba platnosti“).

 1. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky těchto pravidel soutěže (dále též jako „účastník“) s výjimkou zaměstnanců, Pořadatele a rodinných příslušníků zaměstnanců. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké.

Ze soutěže budou vyloučené ty osoby, které neuvedou své kontaktní údaje v požadovaném rozsahu, případně tyto údaje budou nesprávné či jinak nepoužitelné, anebo které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhovují podmínkám této soutěže, osoby, které konají vědomě v rozporu s pravidly soutěže anebo jejich chování vykazuje znaky podvodného, nekalého anebo nečestného jednání s cílem zneužít svojí účast v soutěži za účelem získání výhry.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení jakéhokoli účastníka soutěže v případech uvedených výše. Rozhodnutí pořadatele je v takovýchto případech konečné a není možné se vůči němu odvolat. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže anebo soutěž zrušit, a to bez nároku účastníka na náhradu škody. Pořadatel soutěže není zodpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky, je důkazné břemeno na účastníkovi.

 1. Mechanika soutěže

Do soutěže se může zapojit každá osoba nad 18 let. Soutěžit je možné pouze jednou. Podmínkou účasti je registrace do soutěže s unikátním kódem, který účastník obdrží na prodejnách Yves Rocher v České republice a díky kterému mu bude umožněn vstup do soutěže.

Účastník se do soutěže zapojí následujícím způsobem:

 • Na prodejně obdrží leták s unikátním kódem
 • Tento kód účastník spolu s požadovanými údaji zadá na stránce tombola.yves-rocher.cz
 • Následně po registraci obdrží účastník do jednoho týdne svou odměnu za účast prostřednictvím e-mailu
 • Odměnu za účast je možné uplatnit do 31. 4. 2019
 • Losování o tombolové ceny proběhne po ukončení data soutěže uvedeného v podmínkách soutěže
 1. Výhry

Můžete soutěžit celkem o 60 výher a každý účastník navíc získá odměnu za vstup do soutěže

– 1x Víkendový pobyt pro 2 v Café Fara

– 1x Narozeninový box La Gacilly

– 1x Balíček kosmetiky na rok

– 3x Balíček kosmetiky na půl roku

– 7x Balíček Vašich bestsellerů v hodnotě 1000 Kč

– 7x Balíček Vašich bestsellerů v hodnotě 500 Kč

– 5x Beauty sada

– 5x Party sada

– 10x Eko sada

– 10x Sada na cesty

– 5x Voucher do kosmetického salonu

– 5x Voucher do obchodů Yves Rocher

Každý účastník navíc získá za svou registraci slevu -50% na jeden produkt (nejdražší produkt z nákupu) v prodejnách Yves Rocher v České republice nebo na e-shopu www.yves-rocher.cz, který může uplatnit do 31. 4. 2019.

 1. Osobní údaje

Vstupem do soutěže prohlašujete a potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi týkajícími se zpracování osobních údajů společnosti YVES ROCHER spol. s. r. o., IČO: 43005608, se sídlem Vodičkova 736/17, Praha 1 (dále jen „YVES ROCHER“) a byl jste informován o způsobu zpracování osobních údajů, s čímž vyjadřujete souhlas.

Tím, že společnosti YVES ROCHER poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy České republiky a příslušných norem Evropské Unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

– Jméno/příjmení

– Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/korespondenční adresa

– Emailová adresa

– Telefonní číslo

– Datum narození

– Heslo pro komunikaci

– Způsob úhrady, bankovní spojení

– Dalších informace týkající se Vaší identifikace

– Informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek YVES ROCHER

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

K čemu nám slouží získané informace

– Abychom Vám mohli dodat požadované zboží a služby

– Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace našeho zboží a služeb prostřednictvím webových stránek pro Vás

– Zajištění plnění smlouvy

– Interní vedení záznamů

– Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli

– Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu

– Zasílání přímého marketingu poštou, elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)

– Oznámení o změnách našich služeb

V rámci věrnostního programu získáváme Vaše osobní údaje přímo od Vás a dále pak vyhodnocujeme Vaši nahlížecí a nákupní aktivitu (ať již on-line nebo v kamenných prodejnách) a Vaše reakce na marketingovou komunikaci. Výsledky této analýzy nám umožní nabízet Vám produkty, které jsou pro Vás zajímavé.

K tomuto účelu využíváme softwarové nástroje a odpovídající technologie (automatizované zpracování).

Přímý Marketing
V případě, získáme-li Váš předchozí souhlas, budeme Vás kontaktovat klasickou poštou, elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Vždy Vám umožníme se z odběru marketingových zpráv odhlásit.

Doba spravování údajů
Vaše údaje budeme spravovat po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpravování. Doba správy dat se může lišit pro různé účely zpracování. Zpracování a uchování Vašich dat v rámci věrnostního programu je činěno po dobu trvání Vašeho členství ve věrnostním programu, které zaniká dle podmínek věrnostního programu, nejpozději uplynutím doby 10 let ode dne učinění posledního evidovaného nákupu v rámci věrnostního programu.

Bezpečnost
Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

Poskytování Vašich dat
Vaše osobní údaje můžeme poskytnou jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem a subjektům provozujícím prodejny Yves Rocher na území ČR, společnostem v rámci obchodní skupiny Yves Rocher, společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatele IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost, jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenou odpovídající smlouvu, (toto není konečný seznam). Aktuální seznam subjektů, kterým můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje je na www.yves-rocher.cz. Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů. Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnou nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo státy Evropské unie.

Práva subjektů údajů
Níže Vás informujeme o Právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o: Právu přístupu ke svým osobním údajům; Právu na opravu osobních údajů; Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“); Právu na omezení zpracování osobních údajů; Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu týkajících se konkrétní situace zákazníka; Právu na přenositelnost údajů; Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat; Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7. www.uoou.cz. Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na osobniudaje@yrnet.com nebo písemně na adrese YVES ROCHER, spol. s. r. o., Oddělení osobních údajů, Revoluční 7, 110 00 Praha 1. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Přesunout se na začátek